MALNINGSBEHANDLING FOR ANNEKS ELLER REDSKABSSKUR

For at vores anneks/redskabsskur skal modsvare Jeres forventninger kræves omsorgsfuld vedligeholdelse. Vi forslår at man maler vores produkter i forbindelse med montering og derefter vedligeholde dem løbende.

Vi rekommenderer at i rspørg jeres farvehandel til råds for det bedste resultat.

pdf.jpgHente ned en pdf med Malningsbehandling